Yangın Spring Tesisatı

Yangın Spring Tesisatı

“Sulu Söndürme Sistemleri” başlığı altında hem sabit otomatik sistemler hem elle kullanılan donanımlar tanımlanmaktadır. Yangın pompaları, hidrant sistemi, yangın dolapları, sprinkler, tank soğutma, Sprey ve “Su Sisi” ( Walter Mist ) Söndürme sistemlerinin tasarımları ayrı ölçütlere göre tasarlanmakta, donanımları tedarik edilmekte, montaj ve bakımları sağlanmaktadır.

Islak Borulu Sprinkler Sistemi;

Islak borulu sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinkler bir su kaynağına bağlı bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine tespit edilmiştir. Bu sistemlerde yangın sebebiyle oluşan ısının etkisiyle sprinkler açılır ve hemen suyun yanan maddelerinin üzerine boşalmaya başlamasını sağlarlar. sisteme bağlı herhangi bir sprinki yangından oluşan ısının etkisi harekete geçirerek suyun akışını sağlar. Serbest kalan su jeti sprinklerdeki yansıtıcıya çarparak dağılır ve yangın mahalline düzgün bir yağmurlama şeklinde boşalması sağlanır.

Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemi;

Kuru borulu sistemlerde boru şebekesi su yerine su kaynağı ve boru şebekesi arasındaki valfi kapalı tutacak düzeyde basınçlı hava yada nitrojen gazı ile doldurulur. Hava basıncı şebeke girişine yerleştirilen bir araç ile otomatik olarak kontrol edilir. Yangından açığa çıkan ısı herhangi bir sprinki aktif duruma getirdiğinde, boru şebekesindeki basınç hızla düşecektir. Bu basınç azalması kuru boru şebekesi girişindeki valfin açılmasına neden olacak, böylece borular su ile dolacak ve açık bulunan sprinklerden su yangın mahaline boşalacaktır. Kuru borulu sprinkler sistemleri, ıslak borulu sistemlerin kullanılmadığı düşük sıcaklıktaki mahallerde kullanılabilir. Ancak kuru boru sisteminin girişindeki valf kısmı ısıtılan mahallere konulmalıdır.

Deluge Sprinkler Sistemi;

Deluge Sprinkler sistemlerinin yapısı ıslak ve kuru borulu sistemlere benzer fakat bu sistemlerden başlıca iki yönden farklıdır:

a) Standart Sprinkler kullanılır, fakat sprinklerin hepsi açıktır. Sprinkleri harekete geçiren elemanı içermezler, bu nedenle boru şebekesi girişindeki kontrol valfi açıldığında ortam su ile boğulur.

b) Kontrol valfi normal olarak kapalı tutulur. Valf ayrı bir yangın algılama sistemi vasıtasıyla harekete geçerek açılır. Deluge sistemler hızlı bir şekilde genişleyen yangınların kontrol altına alınmasında kısa sürede bol miktarda suyun gereksinim duyulduğu mahallerde kullanılırlar.

Preaction Sprinkler Sistemi;

Bu sistemler deluge sistemlere benzerler, fakat bu sistemdeki sprinkler eriyebilen birleşme elemanı yada cam ampuller vasıtasıyla kapalıdırlar. Deluge sistemlerdeki kontrol valfi burada ön hareketli valfi vazifesi görür. Yangın algılama sisteminin harekete geçmesiyle ön hareket valfi açılır ve boru şebekesi su ile dolar, sistem ıslak borulu sprinkler sistemi haline dönüşür.

Preaction Sprinkler Sistemi;

Bu sistemler deluge sistemlere benzerler, fakat bu sistemdeki sprinkler eriyebilen birleşme elemanı yada cam ampuller vasıtasıyla kapalıdırlar. Deluge sistemlerdeki kontrol valfi burada ön hareketli valfi vazifesi görür. Yangın algılama sisteminin harekete geçmesiyle ön hareket valfi açılır ve boru şebekesi su ile dolar, sistem ıslak borulu sprinkler sistemi haline dönüşür.

Hidrant Sistemleri;

Bu sistem 5000 m² kullanımını geçen fabrikalarda bina çevresinde oluşturulan söndürme sistemidir. Sistemde kullanılan hidrantlar binadan yaklaşık 10 – 15 m uzaklıkta monte edilerek, yangın anında hidrantlara ulaşılması hedeflenmektedir.Sistemdeki basınç yangın dolabı sistemine göre daha yüksektir. Asgari sistem basıncı 7,0 bar olmalıdır. Bu ise yangına uzaktan müdahale imkanı sağlamaktadır.